Pages

Tuesday, August 19, 2014

ஶிவம் - 6641_6680लोकेशस्तुताय नमःலோகேஶஸ்துதாய நம​:
लोकोत्तरस्फुटालोकायலோகோத்தர ஸ்பு²டாலோகாய
लिकुचपाणयेலிகுசபாணயே
लङ्कटिसूत्रायலங்கடிஸூத்ராய
लेखाधिपायலேகா²தி⁴பாய
लेखसमर्चितायலேக²ஸமர்சிதாய
लेखचूडालचरणायலேக²சூடா³ல சரணாய
लेखकोटिरमालामकरन्दसिक्तपादायலேக²கோடிர மாலா மகரந்த³ஸிக்த பாதா³ய
लेखगस्वरूपायலேக²க³ ஸ்வரூபாய
लेखगकेशायலேக²க³கேஶாய
लग्नायலக்³னாய
लिङ्गस्थायலிங்க³ஸ்தா²ய
लिङ्गत्रयरहितायலிங்க³த்ரயரஹிதாய
लिङ्गमयायலிங்க³மயாய
लिङ्गमूर्तिनेலிங்க³மூர்தினே
लिङ्गरूपिणेலிங்க³ரூபிணே
लिङ्गिनेலிங்கி³னே
लिङ्गाध्यक्षायலிங்கா³த்⁴யக்ஷாய
लिङ्गाद्वस्तुतिनिगमायலிங்கா³த்³வஸ்துதினி க³மாய
लिङ्गात्मविग्रहाय नमः -६६६०லிங்கா³த்ம விக்³ரஹாய நம​: -6660
लिङ्गाय नमःலிங்கா³ய நம​:
लिङ्गालिङ्गात्मविग्रहायலிங்கா³லிங்கா³த்ம விக்³ரஹாய
लिङ्गोद्भवादिपञ्चमूर्तिप्रतिपादक पूर्व वदनायலிங்கோ³த்³ப⁴வாதி³ பஞ்சமூர்தி ப்ரதிபாத³க பூர்வ வத³னாய
लिङ्गहस्तायலிங்க³ஹஸ்தாய
लिङ्गफलप्रियायலிங்க³ ப²ல ப்ரியாய
लिङ्गबीजाकृतयेலிங்க ³பீ³ஜாக்ருʼதயே
लघुस्थूलस्वरूपिणेலகு⁴ஸ்தூ²ல ஸ்வரூபிணே
लघिमासिद्विदात्रेலகி⁴மா ஸித்³விதா³த்ரே
लघुद्राक्षाफलप्रियायலகு⁴ த்³ராக்ஷாப²ல ப்ரியாய
लूताचितालयद्वारवितानोत्कमायலூதாசிதாலய த்³வார விதானோத்கமாய
लोप्यायலோப்யாய
लतामयायலதாமயாய
लतापूजापरायலதாபூஜாபராய
लम्बनायலம்ப³னாய
लम्बितोष्ठायலம்பி³தோஷ்டா²ய
लम्बिकायोगमार्गकृतेலம்பி³காயோக³மார்க³க்ருʼதே
लम्बिकामार्गनिरतायலம்பி³காமார்க³நிரதாய
लम्बोदरायலம்போ³த³ராய
लम्बोदरशरीरिणेலம்போ³த³ர ஶரீரிணே
लब्धदीक्षाय नमः – ६६८०லப்³த⁴தீ³க்ஷாய நம​: – 6680

 
Post a Comment