Pages

Tuesday, December 2, 2014

ஶிவம் - 9401_9440
सर्वभूतानामाधाराय नमःஸர்வ பூ⁴தானாமாதா⁴ராய நம:
सर्वभूतानामनुग्रहपरायणायஸர்வ பூ⁴தானாமனுக்³ரஹ பராயணாய
सर्वजगतामधिपायஸர்வ ஜக³தாமதி⁴பாய
सर्वह्रुदैकनिवासायஸர்வ ஹ்ருதை³க நிவாஸாய
सर्वदेवादिदेवायஸர்வதே³வாதி³தே³வாய
सर्वमन्त्राधिष्टितायஸர்வ மந்த்ராதி⁴ஷ்டிதாய
सर्वमन्त्रस्वरूपायஸர்வ மந்த்ர ஸ்வரூபாய
सर्वशक्तिधाम्नेஸர்வ ஶக்திதா⁴ம்னே
सर्वस्मैஸர்வஸ்மை
सर्वसत्वावलंबनायஸர்வ ஸத்வாவலம்ப³னாய
सर्वधर्मफलप्रदायஸர்வத⁴ர்மப²லப்ரதா³ய
सर्वविदेஸர்வவிதே³
सर्वरोगघ्रायஸர்வரோக³க்⁴ராய
सर्वगोप्त्रेஸர்வகோ³ப்த்ரே
सर्वशास्त्ररहस्यविदेஸர்வஶாஸ்த்ர ரஹஸ்யவிதே³
सर्वशक्तिप्रपूजितायஸர்வஶக்தி ப்ரபூஜிதாய
सर्वजितेஸர்வஜிதே
सर्वधर्मसमन्वितायஸர்வத⁴ர்ம ஸமன்விதாய
सर्वज्ञाननिधयेஸர்வஜ்ஞான நித⁴யே
सर्वलोकैकभूषणाय नमः –९४२०ஸர்வலோகைகபூ⁴ஷணாய நம: –9420
सर्वगंधिसुलेपितलिङ्गाय नमःஸர்வக³ந்தி⁴ ஸுலேபித லிங்கா³ய நம:
सर्वसमुद्भवकारण लिङ्गायஸர்வஸமுத்³ப⁴வகாரண லிங்கா³ய
सर्वशंभवेஸர்வஶம்ப⁴வே
सर्वदेवतपोमयायஸர்வதே³வ தபோ மயாய
सर्वसाधनायஸர்வ ஸாத⁴னாய
सर्वलोकप्रजापतयेஸர்வலோக ப்ரஜாபதயே
सर्वपापहरायஸர்வபாபஹராய
सर्वबन्धविमोचनायஸர்வப³ந்த⁴ விமோசனாய
सर्वशासनायஸர்வஶாஸனாய
सर्वास्रप्रपञ्जनायஸர்வாஸ்ர ப்ரபஞ்ஜனாய
सर्वदेवोत्तमोत्तमायஸர்வ தே³வோத்தமோத்தமாய
सर्वभूतमहेश्वरायஸர்வபூ⁴த மஹேஶ்வராய
सर्वसहायஸர்வஸஹாய
सर्ववाहनायஸர்வவாஹனாய
सर्ववेदात्मनेஸர்வவேதா³த்மனே
सर्वसर्वंसहोच्छ्रायस्यन्दनश्रीमते ஸர்வஸர்வம்ʼ ஸஹோச்ச்²ராய ஸ்யந்த³ன ஶ்ரீமதே
सर्वशास्त्रस्वरूपिनेஸர்வஶாஸ்த்ர ஸ்வரூபினே
सर्वसंगविवर्जितायஸர்வஸங்க³ விவர்ஜிதாய
सर्वभूतहृदिस्थायஸர்வபூ⁴த ஹ்ருʼதி³ஸ்தா²ய
सर्वतीर्थमयाय नमः -९४४०ஸர்வ தீர்த² மயாய நம: -9440

 

No comments: