Pages

Saturday, December 6, 2014

ஶிவம் - 9561_9600सर्वाभीष्टफलपप्रदाय नमःஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லபப்ரதா³ய நம:
सर्वान्तायஸர்வாந்தாய
सर्वातिशयायஸர்வாதிஶயாய
सर्वाचारायஸர்வாசாராய
सर्वायुधधरायஸர்வாயுத⁴ த⁴ராய
सर्वाध्यक्षायஸர்வாத்⁴யக்ஷாய
सर्वाश्रयायஸர்வாஶ்ரயாய
सर्वागायஸர்வாகா³ய
सर्वायुधविशारदायஸர்வாயுத⁴விஶாரதா³ய
सर्वावासायஸர்வாவாஸாய
सर्वाशयायஸர்வாஶயாய
सर्वागरूपायஸர்வாக³ரூபாய
सर्वागसुन्दरायஸர்வாக³ ஸுந்த³ராய
सर्वावयवसंदीप्तायஸர்வாவயவஸந்தீ³ப்தாய
सर्वाभरणभूषितायஸர்வாப⁴ரண பூ⁴ஷிதாய
सर्वार्थसाधनोपायायஸர்வார்த²ஸாத⁴னோபாயாய
सर्वाघनाशनायஸர்வாக⁴நாஶனாய
सर्वाक्षोभ्यायஸர்வாக்ஷோப்⁴யாய
सर्वात्मगोचरायஸர்வாத்மகோ³சராய
सर्वामरमुनीश्वराय नमः --९५८०ஸர்வாமரமுனீஶ்வராய நம: --9580
सर्वानवद्याय नमःஸர்வானவத்³யாய நம:
सर्वासुनिलयायஸர்வாஸு நிலயாய
सर्वालंकार संशोभितायஸர்வாலங்கார ஸம்ʼஶோபி⁴தாய
सर्वावयवसंपूर्णायஸர்வாவயவ ஸம்பூர்ணாய
सर्वार्थसाधकायஸர்வார்த² ஸாத⁴காய
सर्वेश्वरेश्वरायஸர்வேஶ்வரேஶ்வராய
सर्वेन्द्रियगोचरायஸர்வேந்த்³ரிய கோ³சராய
सर्वेप्सितप्रदायஸர்வேப்ஸித ப்ரதா³ய
सर्वेषांसर्वदायஸர்வேஷாம்ʼஸர்வதா³ய
सर्वेश्वरायஸர்வேஶ்வராய
सर्वोपरिचरायஸர்வோபரிசராய
सर्वोत्तमायஸர்வோத்தமாய
सर्वेश्वर्यसमन्वितायஸர்வேஶ்வர்ய ஸமன்விதாய
सर्वेष्टायஸர்வேஷ்டாய
सर्वेषां प्राणिनां पतयेஸர்வேஷாம்ʼ ப்ராணினாம்ʼ பதயே
सर्वैश्वर्यसंपन्नायஸர்வைஶ்வர்ய ஸம்பன்னாய
सर्वेलिङ्गतज्ञायஸர்வேலிங்க³தஜ்ஞாய
सर्वोरगेश्वरायஸர்வோரகே³ஶ்வராய
सर्वोपाधिविनिर्मुक्तायஸர்வோபாதி⁴ வினிர்முக்தாய
सर्वोपास्याय नमः –९६००ஸர்வோபாஸ்யாய நம: –9600 


 Download
Post a Comment