Pages

Wednesday, December 10, 2014

ஶிவம் - 9681_9720सूरिपोषकाय नमःஸூரிபோஷகாய நம:
सूरिगानप्रियायஸூரிகா³ன ப்ரியாய
सूर्यकोटिसमप्रभायஸூர்யகோடி ஸமப்ரபா⁴ய
सूर्याग्निनयनायஸூர்யாக்³னி நயனாய
सूर्यचन्द्राग्निपीठस्थायஸூர்ய சந்த்³ராக்³னி பீட²ஸ்தா²ய
सूर्याग्निसोमवर्णायஸூர்யாக்³னி ஸோமவர்ணாய
सूर्यायஸூர்யாய
सूर्यतापनायஸூர்யதாபனாய
स्पुरन्मकरकुण्डलायஸ்புரன்மகரகுண்ட³லாய
स्मेराननायஸ்மேரானனாய
स्मीरांचिताननांभोज करुणापूरितेक्षणायஸ்மீராஞ்சிதானனாம்போ⁴ஜ கருணாபூரிதேக்ஷணாய
सौराष्ट्रे सोमनाथायஸௌராஷ்ட்ரே ஸோமநாதா²ய
सौराणां भास्कराकारायஸௌராணாம்ʼ பா⁴ஸ்கராகாராய
सौराष्ट्रे ज्योतिर्मयायஸௌராஷ்ட்ரே ஜ்யோதிர்மயாய
संसारसारथयेஸம்ʼஸாரஸாரத²யே
संसारास्त्रायஸம்ʼஸாராஸ்த்ராய
संसारसमुद्रसेतवेஸம்ʼஸாரஸ முத்³ர ஸேதவே
संसारार्णवमग्नानां समुद्धरणहेतवेஸம்ʼஸாரார்ணவமக்³னானாம்ʼ ஸமுத்³த⁴ரணஹேதவே
संसारमोचकायஸம்ʼஸாரமோசகாய
सस्मितमुखाय नमः --९७००ஸஸ்மிதமுகா²ய நம: --9700
स्वस्तिदाय नमःஸ்வஸ்திதா³ய நம:
स्वस्तिभुजेஸ்வஸ்திபு⁴ஜே
स्वस्थायஸ்வஸ்தா²ய
स्वसेवासमायात देवासुरेन्द्रानमन्मौलिमन्दारमालाभिषिक्तायஸ்வஸேவாஸமாயாத தே³வாஸுரேந்த்³ரானமன்மௌலி மந்தா³ர மாலாபி⁴ஷிக்தாய
सस्पिञ्जरायஸஸ்பிஞ்ஜராய
सुसंकल्पायஸுஸங்கல்பாய
स्वस्वरूपायஸ்வஸ்வரூபாய
स्वसंवेद्यायஸ்வஸம்ʼவேத்³யாய
संसारतारकायஸம்ʼஸாரதாரகாய
संसारभयनाशनायஸம்ʼஸாரப⁴ய நாஶனாய
संसारवैद्यायஸம்ʼஸார வைத்³யாய
संसेवितभृगुतुंगायஸம்ʼஸேவித ப்⁴ருʼகு³துங்கா³ய
सुसहायஸுஸஹாய
सुसस्यायஸுஸஸ்யாய
सुस्थिरायஸுஸ்தி²ராய
सुस्वप्नायஸுஸ்வப்னாய
सुस्वप्नप्रफलदायकायஸுஸ்வப்னப²லதா³யகாய
सुसंक्षेपायஸுஸங்க்ஷேபாய
सुस्नाताघविपाटकायஸுஸ்னாதாக⁴விபாடகாய
सुस्मिताननाय नमः --९७२०ஸுஸ்மிதானனாய நம: --9720

 

No comments: