Pages

Monday, December 15, 2014

ஶிவம் - 9801_9840हृदिसन्निविष्टाय नमःஹ்ருʼதி³ஸன்னிவிஷ்டாய நம:
ह्लादनायஹ்லாத³னாய
हीनायஹீனாய
ह्रीं बीजजपचिह्नितायஹ்ரீம்ʼ பீ³ஜஜபசிஹ்னிதாய
हिमवद्गिरिसंश्रयायஹிமவத்³கி³ரிஸம்ʼஶ்ரயாய
हिमघ्नेஹிமக்⁴னே
हिमनायकायஹிமநாயகாய
हिमांगायஹிமாங்கா³ய
हिमालये केदारायஹிமாலயே கேதா³ராய
हिमचलेन्द्रतनयावल्लभायஹிமசலேந்த்³ர தனயா வல்லபா⁴ய
हिमाचन्दनकुन्देन्दुकुमुदाम्भोजसन्निभायஹிமாசந்த³ன குந்தே³ந்து³ குமுதா³ம்போ⁴ஜ ஸன்னிபா⁴ய
हिमाद्रिजाताकुचकुंकुमांकवक्षःस्थलालोलशिवाक्षमालायஹிமாத்³ரிஜாதா குச குங்குமாங்க வக்ஷ:ஸ்த²லாலோல ஶிவாக்ஷ மாலாய
हिमाचलकृताश्रयायஹிமாசல க்ருʼதாஶ்ரயாய
ह्रीमतेஹ்ரீமதே
हेमांगायஹேமாங்கா³ய
हेमरूपायஹேமரூபாய
हेमांशुकायஹேமாம்ʼஶுகாய
हेमगर्भायஹேமக³ர்பா⁴ய
हेमलिङ्गायஹேமலிங்கா³ய
हेमरेतसे नमः --९८२०ஹேமரேதஸே நம: --9820
हेमाद्रिचापाय नमःஹேமாத்³ரிசாபாய நம:
हैमवतीपतयेஹைமவதீ பதயே
हैमचीरांबरायஹைமசீராம்ப³ராய
हयशीर्षायஹயஶீர்ஷாய
हरयेஹரயே
हरायஹராய
हर्यश्र्वायஹர்யக்ஷாய
हर्याश्वायஹர்யாஶ்வாய
हरीश्वरायஹரீஶ்வராய
हर्त्रेஹர்த்ரே
हरिकेशायஹரிகேஶாய
हरिहरायஹரிஹராய
हर्षप्रदायஹர்ஷப்ரதா³ய
हरयोगिनेஹரயோகி³னே
हरिवाहायஹரிவாஹாய
हरिध्वजायஹரித்⁴வஜாய
हरिमार्गरतायஹரிமார்க³ரதாய
हरिद्वर्णायஹரித்³வர்ணாய
हरात्मकायஹராத்மகாய
हरिमानसतोषणाय नमः --९८४०ஹரிமானஸதோஷணாய நம: --9840

 
Post a Comment