Pages

Friday, December 5, 2014

ஶிவம் - 9521_9560सर्वयज्ञफलप्रदाय नमःஸர்வயஜ்ஞ ப²லப்ரதா³ய நம:
सर्वभक्तसमुत्सुकायஸர்வப⁴க்த ஸமுத்ஸுகாய
सर्वकामप्रपूरकायஸர்வகாம ப்ரபூரகாய
सर्वभूताशयस्थितायஸர்வ பூ⁴தாஶய ஸ்தி²தாய
सर्वभूतदमनायஸர்வபூ⁴த த³மனாய
सर्वभूतनिवासायஸர்வபூ⁴த நிவாஸாய
सर्वलोकानामंतकायஸர்வ லோகானாமந்தகாய
सर्वलोकमहेश्वरायஸர்வலோக மஹேஶ்வராய
सर्वलोकसुखावहायஸர்வலோக ஸுகா²வஹாய
सर्वलोकशुभंकरायஸர்வலோக ஶுப⁴ங்கராய
सर्वलोकेश्वरायஸர்வ லோகேஶ்வராய
सर्वाशापरिपूरकायஸர்வாஶாபரிபூரகாய
सर्वदिग्वाससेஸர்வ தி³க்³வாஸஸே
सर्वशक्तिमतेஸர்வஶக்திமதே
सर्वदेहिनाम्शरण्यायஸர்வதே³ஹினாம் ஶரண்யாய
सर्वदेवात्मकायஸர்வதே³வாத்மகாய
सर्ववश्यकरायஸர்வவஶ்யகராய
सर्ववेदमूर्तयेஸர்வவேத³மூர்தயே
सर्ववेदार्थसंपत्तयेஸர்வவேதா³ர்த² ஸம்பத்தயே
सर्ववेदान्तनिलयाय नमः --९५४०ஸர்வவேதா³ந்த நிலயாய நம: --9540
सर्वग्रहरूपिणे नमःஸர்வக்³ரஹரூபிணே நம:
सर्वकारणकारणायஸர்வ காரணகாரணாய
सर्वभेषजभेषजायஸர்வ பே⁴ஷஜபே⁴ஷஜாய
सर्वयोगविनिःसृतायஸர்வயோக³ வினி:ஸ்ருʼதாய
सर्वसंमतायஸர்வஸம்ʼமதாய
सर्वपोषकायஸர்வபோஷகாய
सर्वविभवशालिनेஸர்வ விப⁴வஶாலினே
सर्वात्मकायஸர்வாத்மகாய
सर्वाभरणसंयुक्तायஸர்வாப⁴ரண ஸம்ʼயுக்தாய
सर्वाधारायஸர்வாதா⁴ராய
सर्वादयेஸர்வாத³யே
सर्वालंकारसंयुक्तायஸர்வாலங்கார ஸம்ʼயுக்தாய
सर्वात्मलिङ्गायஸர்வாத்மலிங்கா³ய
सर्वात्मभुवेஸர்வாத்மபு⁴வே
सर्वातिशयायஸர்வாதிஶயாய
सर्वार्तिहरायஸர்வார்திஹராய
सर्वान्तर्यामिणेஸர்வாந்தர்யாமிணே
सर्वात्मज्योतिषेஸர்வாத்ம ஜ்யோதிஷே
सर्वापन्मोचकत्वेष्ट सर्वोपास्यायஸர்வாபன்மோசகத்வேஷ்ட ஸர்வோபாஸ்யாய
सर्वात्मान्तरवर्तिने नमः -- ९५६०ஸர்வாத்மாந்தரவர்தினே நம: -- 9560

 
Post a Comment