Pages

Wednesday, December 17, 2014

ஶிவம் - 9881_9920



हिरण्यवर्णाय नमःஹிரண்யவர்ணாய நம:
हिरण्यवीरायஹிரண்யவீராய
हिरण्यदायिनेஹிரண்யதா³யினே
हिरण्यमालिनेஹிரண்யமாலினே
हिरण्यवसुरेतसेஹிரண்யவஸுரேதஸே
हिरण्यकुंडलायஹிரண்யகுண்ட³லாய
हिरण्मयायஹிரண்மயாய
हिरण्मयपुरान्तस्थायஹிரண்மய புராந்தஸ்தா²ய
हिरण्यदन्यायஹிரண்யத³ன்யாய
हिरण्यसंदृशेஹிரண்யஸந்த்³ருʼஶே
हिरण्यसंद्रुशप्रभायஹிரண்ய ஸந்த்³ருஶ ப்ரபா⁴ய
हेरम्बतातायஹேரம்ப³தாதாய
हल्लकांचत्किरीटायஹல்லகாஞ்சத்கிரீடாய
हलायुधायஹலாயுதா⁴ய
हालास्यमध्यनिलयायஹாலாஸ்யமத்⁴ய நிலயாய
हालास्यनायकायஹாலாஸ்ய நாயகாய
हालास्यनाथायஹாலாஸ்ய நாதா²ய
हालाहलालंकृतकंधरायஹாலா ஹலாலங்க்ருʼத கந்த⁴ராய
हालास्येशायஹாலாஸ்யேஶாய
हालास्यागतदेवदैत्यसंगतापदानाय नमः -- ९९००ஹாலாஸ்யாக³த தே³வதை³த்ய ஸங்க³தாபதா³னாய நம: -- 9900
हालास्यप्रियाय नमःஹாலாஸ்யப்ரியாய நம:
हालाहलविषापहायஹாலாஹலவிஷாபஹாய
हालाहलग्रासकरालकंठायஹாலாஹல க்³ராஸ கரால கண்டா²ய
हल्लेखामंत्रमध्यकायஹல்லேகா² மந்த்ர மத்⁴யகாய
हविषेஹவிஷே
हव्यवाहायஹவ்யவாஹாய
हव्यवाहनायஹவ்யவாஹனாய
हविष्यभुजेஹவிஷ்யபு⁴ஜே
हवनायஹவனாய
हविष्याशिनेஹவிஷ்யாஶினே
हविर्हरयेஹவிர்ஹரயே
हविष्मतेஹவிஷ்மதே
हव्यकव्यायஹவ்யகவ்யாய
हव्यकव्यभुजेஹவ்யகவ்யபு⁴ஜே
हविर्धनायஹவிர்த⁴னாய
हविःप्रियायஹவி:ப்ரியாய
हंवामपादकटितटायஹம்ʼவாமபாத³கடிதடாய
हंसायஹம்ʼஸாய
हंसवाहनायஹம்ʼஸவாஹனாய
हंसवाहनसंस्तुताय नमः --९९२०ஹம்ʼஸவாஹன ஸம்ʼஸ்துதாய நம: --9920

 

No comments: