Pages

Wednesday, December 3, 2014

ஶிவம் - 9441_9480सर्वलक्षणसंपन्नाय नमःஸர்வலக்ஷண ஸம்பன்னாய நம:
सर्वशक्तिसमायुक्तायஸர்வஶக்தி ஸமாயுக்தாய
सर्वकारणायஸர்வகாரணாய
सर्वदेवसमाराध्यायஸர்வதே³வஸமாராத்⁴யாய
सर्वभयघ्नायஸர்வப⁴யக்⁴னாய
सर्वमंगलदायकायஸர்வமங்க³லதா³யகாய
सर्वभक्षकायஸர்வப⁴க்ஷகாய
सर्वलोकेशायஸர்வலோகேஶாய
सर्वजीवदयापरायஸர்வ ஜீவத³யாபராய
सर्वदेवनमस्कृतायஸர்வதே³வ நமஸ்க்ருʼதாய
सर्ववागीश्वरेश्वरायஸர்வ வாகீ³​ஶ்வரேஶ்வராய
सर्वपूरकायஸர்வபூரகாய
सर्वरोगप्रशमनायஸர்வரோக³ ப்ரஶமனாய
सर्वरोगविवर्जितायஸர்வ ரோக³ விவர்ஜிதாய
सर्वप्रकृष्टायஸர்வ ப்ரக்ருʼஷ்டாய
सर्वज्वरभयापनयनायஸர்வஜ்வர ப⁴யாபனயனாய
सर्वदर्शनायஸர்வத³ர்ஶனாய
सर्वतश्र्चरायஸர்வதஶ்ர்சராய
सर्वप्रवर्तनायஸர்வப்ரவர்தனாய
सर्वतश्र्चक्षुषे नमः --९४६०ஸர்வதஶ்ர்சக்ஷுஷே நம: --9460
सर्वव्यापिने नमःஸர்வவ்யாபினே நம:
सर्वभूतदमनायஸர்வபூ⁴த த³மனாய
सर्वविद्याधिदैवतायஸர்வ வித்³யாதி⁴ தை³வதாய
सर्वविद्याविशारदायஸர்வ வித்³யா விஶாரதா³ய
सर्वविद्याप्रदायिनेஸர்வ வித்³யா ப்ரதா³யினே
सर्वजयिनेஸர்வஜயினே
सर्वरूपधृतेஸர்வ ரூப த்⁴ருʼதே
सर्वलक्षणलक्षण्यायஸர்வ லக்ஷண லக்ஷண்யாய
सर्वशक्तयेஸர்வஶக்தயே
सर्वसंश्लिष्टायஸர்வஸம்ʼஶ்லிஷ்டாய
सर्वतःसमायஸர்வத:ஸமாய
सर्वगोचरायஸர்வகோ³சராய
सर्वसूत्रदृशेஸர்வஸூத்ரத்³ருʼஶே
सर्वधाम्नेஸர்வதா⁴ம்னே
सर्वनियोजकायஸர்வ நியோஜகாய
सर्वमोहनायஸர்வமோஹனாய
सर्वदेवप्रियायஸர்வதே³வப்ரியாய
सर्वदेवमयायஸர்வதே³வமயாய
सर्वश्रेयसेஸர்வஶ்ரேயஸே
सर्वहिताय नमः -- ९४८०ஸர்வஹிதாய நம: -- 9480

 

No comments: