Pages

Friday, December 12, 2014

ஶிவம் - 9761_9800
साक्षात्कैवल्यरूपिणे नमःஸாக்ஷாத் கைவல்ய ரூபிணே நம:
संक्षेप्त्रेஸங்க்ஷேப்த்ரே
साक्षान्मंगलदैवतायஸாக்ஷான் மங்க³ல தை³வதாய
साक्षात्कैवल्यदायकायஸாக்ஷாத் கைவல்ய தா³யகாய
सूक्ष्मतनवेஸூக்ஷ்மதனவே
सूक्ष्मात्सूक्ष्म परागतयेஸூக்ஷ்மாத்ஸூக்ஷ்ம பராக³தயே
सूक्ष्मात्मनेஸூக்ஷ்மாத்மனே
सूक्ष्मगोचरायஸூக்ஷ்மகோ³சராய
सूक्ष्मप्रमाणभूतायஸூக்ஷ்ம ப்ரமாண பூ⁴தாய
सूक्ष्मार्थविदेஸூக்ஷ்மார்த²விதே³
सूक्ष्मकार्यार्थदर्शिनेஸூக்ஷ்ம கார்யார்த² த³ர்ஶினே
सूक्ष्मागमगुह्यकाय नमः --९७७१ஸூக்ஷ்மாக³ம கு³ஹ்யகாய நம: --9771
हकारस्य हंसो देवता | आयुरारोग्यसिद्ध्यर्थे विनियोगः |ஹகாரஸ்ய ஹம்ʼஸோ தே³வதா | ஆயுராரோக்³யஸித்³த்⁴யர்தே² வினியோக³: |
ह्रींकृताय नमःஹ்ரீங்க்ருʼதாய நம:
ह्रींकारारामशारिकायஹ்ரீங்காராராமஶாரிகாய
ह्रींकारसौधराजायஹ்ரீங்கார ஸௌத⁴ ராஜாய
ह्रींकारधुनिहंसायஹ்ரீங்கார து⁴னிஹம்ʼஸாய
हुंकारजपसंतुष्टायஹுங்கார ஜப ஸந்துஷ்டாய
हंत्रेஹந்த்ரே
हतपापवृंदायஹதபாப வ்ருʼந்தா³ய
ह्रुत्पुंडरीकशयनाय नमः --९७८०ஹ்ருத்புண்ட³ரீக ஶயனாய நம: --9780
ह्रुत्पुंडरीकसंस्थाय नमःஹ்ருத்புண்ட³ரீக ஸம்ʼஸ்தா²ய நம:
ह्रुत्पुंडरीकान्तरसन्निविष्टायஹ்ருத்புண்ட³ரீகாந்தர ஸன்னிவிஷ்டாய
हृतरागायஹ்ருʼதராகா³ய
हृत्पंकजसमासीनायஹ்ருʼத்பங்கஜ ஸமாஸீனாய
हृत्पद्ममध्यनिलयायஹ்ருʼத்பத்³ம மத்⁴ய நிலயாய
हृत्पद्मकर्णिकाशायिनेஹ்ருʼத்பத்³ம கர்ணிகாஶாயினே
हृत्कमलस्थायஹ்ருʼத்கமலஸ்தா²ய
हितमतयेஹிதமதயே
हितकारिणेஹிதகாரிணே
हिताहितसमायஹிதாஹித ஸமாய
हितैषिणेஹிதைஷிணே
हितकृत्सौम्यायஹிதக்ருʼத் ஸௌம்யாய
हुतप्रियायஹுதப்ரியாய
हुताशनायஹுதாஶனாய
हुताशनसहायायஹுதாஶன ஸஹாயாய
हुतभुग्ज्वलाकोटिभानुसमप्रभायஹுதபு⁴க்³ஜ்வலா கோடி பா⁴னு ஸமப்ரபா⁴ய
हेतिभिः समलंकृतायஹேதிபி⁴: ஸமலங்க்ருʼதாய
हेतुभूतायஹேதுபூ⁴தாய
हेतिध्रुतेஹேதித்⁴ருதே
हृद्याय नमः --९८००ஹ்ருʼத்³யாய நம: --9800Download 

Post a Comment