Pages

Saturday, March 8, 2014

ஶிவம் 2361_2400
झारिणेஜா²ரிணே
झर्घरिकायஜ²ர்க⁴ரிகாய
झन्झावायुस्फारकण्ठध्वनये नमः – २३६३ஜ²ன்ஜா²வாயுஸ்பா²ரகண்ட²த்⁴வனயே நம​: – 2363
ञकारस्य शूलायुधो देवता | मोहनार्थे विनियोगःஞகாரஸ்ய ஶூலாயுதோ⁴ தே³வதா | மோஹனார்தே² வினியோக³​:
ज्ञानगम्याय नमःஜ்ஞானக³ம்யாய நம​:
ज्ञानवतेஜ்ஞானவதே
ज्ञानस्कन्धायஜ்ஞானஸ்கந்தா⁴ய
ज्ञाननिधयेஜ்ஞானநித⁴யே
ज्ञानिनेஜ்ஞானினே
ज्ञानायஜ்ஞானாய
ज्ञानदीपायஜ்ஞானதீ³பாய
ज्ञानशक्तिक्रियाशक्ति नियुक्तायஜ்ஞானஶக்தி க்ரியாஶக்தி நியுக்தாய
ज्ञानिनामीश्वरायஜ்ஞானினாமீஶ்வராய
ज्ञानलिङ्गायஜ்ஞானலிங்கா³ய
ज्ञानवरप्रदायஜ்ஞானவரப்ரதா³ய
ज्ञानानन्दमयायஜ்ஞானானந்த³மயாய
ज्ञानरूपायஜ்ஞானரூபாய
ज्ञानबीजायஜ்ஞானபீ³ஜாய
ज्ञानचन्द्रकलाशेखरायஜ்ஞானசந்த்³ரகலா​ஶேக²ராய
ज्ञानमाल्यालङ्कृतायஜ்ஞானமால்யாலங்க்ருʼதாய
ज्ञानदाय नमः – २३८०ஜ்ஞானதா³ய நம​: – 2380
ज्ञानमुद्रा लसद्बाहवे नमःஜ்ஞானமுத்³ரா லஸத்³பா³ஹவே நம​:
ज्ञानातीतायஜ்ஞானாதீதாய
ज्ञानेश्वरायஜ்ஞானேஶ்வராய
ज्ञानकैवल्यनाम्नेஜ்ஞான கைவல்யனாம்னே
ज्ञानमार्गपरायणायஜ்ஞானமார்க³பராயணாய
ज्ञानकाण्डायஜ்ஞானகாண்டா³ய
ज्ञानोदयकरायஜ்ஞானோத³யகராய
ज्ञानविषयायஜ்ஞானவிஷயாய
ज्ञानगोचरायஜ்ஞானகோ³சராய
ज्ञेयकाण्डायஜ்ஞேயகாண்டா³ய
ज्ञेयाज्ञेयविवर्जितायஜ்ஞேயாஜ்ஞேயவிவர்ஜிதாய
ग्नानाद्यनुग्रहनिमित्तसदाशिवादि नानारूपध्रुते नमः – २३९२க்³னானாத்³யனுக்³ரஹ நிமித்த ஸதா³ஶிவாதி³ நானா ரூப த்⁴ருதே நம​: – 2392
टकारस्य भूमिर्देवता | क्षोभणार्थे विनियोग|டகாரஸ்ய பூ⁴மிர்தே³வதா | க்ஷோப⁴ணார்தே² வினியோக³|
टकाराक्षर भूषिताय नमःடகாராக்ஷர பூ⁴ஷிதாய நம​:
टन्करायடன்கராய
टन्कारकारिणेடன்காரகாரிணே
टन्किकाप्रियायடன்கிகாப்ரியாய
टन्कास्त्रधारिणेடன்காஸ்த்ரதா⁴ரிணே
टिन्टीन्ध्वनिरतायடின்டீந்த்⁴வனிரதாய
टन्टनादप्रियायடன்ட நாத³ப்ரியாய
टान्टीन्टून्जपसंतुष्टाय नमः – २४००டான்டீன்டூன் ஜபஸந்துஷ்டாய நம​: – 2400download
 
Post a Comment