Pages

Wednesday, March 19, 2014

ஶிவம் 2681_2720
तुरीयचैतन्याय नमःதுரீயசைதன்யாய நம​:
तुर्यायதுர்யாய
तोरणायதோரணாய
तोरणेशायதோரணேஶாய
त्रिराशिकायத்ரிராஶிகாய
त्रैराशिकफलप्रदायத்ரைராஶிகப²லப்ரதா³ய
तर्क्यातर्क्यशरीरायதர்க்யாதர்க்யஶரீராய
तलादिभुवनान्तस्थायதலாதி³பு⁴வனாந்தஸ்தா²ய
तलायதலாய
तल्प्यायதல்ப்யாய
तालायதாலாய
तालुरन्ध्रस्थितायதாலுரந்த்⁴ரஸ்தி²தாய
तालीप्रियायதாலீப்ரியாய
तालधरायதாலத⁴ராய
ताल्यायதால்யாய
तिलाक्षतप्रियायதிலாக்ஷதப்ரியாய
तिलान्नप्रीतमानसायதிலான்னப்ரீதமானஸாய
तिलपर्वतरूपधृतेதிலபர்வதரூபத்⁴ருʼதே
तिलपिष्टान्नभोजिनेதிலபிஷ்டான்ன போ⁴ஜினே
तिलमनसे नमः – २७००திலமனஸே நம​: – 2700
त्रिलोकवासिने नमःத்ரிலோகவாஸினே நம​:
त्रिलोकरक्षकायத்ரிலோகரக்ஷகாய
त्रिलोचनायத்ரிலோசனாய
त्रिलोकेशायத்ரிலோகேஶாய
त्रिलिङ्गरहितायத்ரிலிங்க³ரஹிதாய
त्रिलोकात्मनेத்ரிலோகாத்மனே
त्रिलोकमुद्रिका भूषायத்ரிலோகமுத்³ரிகா பூ⁴ஷாய
त्रैलोक्यसुन्दरायத்ரைலோக்யஸுந்த³ராய
त्रैलोक्यमोहनायத்ரைலோக்யமோஹனாய
त्रैलोक्यनाथायத்ரைலோக்ய நாதா²ய
त्रैलोक्यपालिनेத்ரைலோக்யபாலினே
त्रैलोक्यवासिनेத்ரைலோக்யவாஸினே
तुलसीबिल्वनिर्गुण्डीजम्बीरामलकप्रियायதுலஸீ பி³ல்வ நிர்கு³ண்டீ³ ஜம்பீ³ராமலக ப்ரியாய
तुलामाघस्नानतुष्टायதுலா மாக⁴ ஸ்னானதுஷ்டாய
तुलादानफलप्रदायதுலாதா³னப²லப்ரதா³ய
तुलजापुरनायकायதுலஜாபுர நாயகாய
तुलापुरुषरूपधृतेதுலா புருஷ ரூப த்⁴ருʼதே
तूलायதூலாய
तूलबुध्नायதூலபு³த்⁴னாய
तैलमोदकतोषणाय नमः – २७२०தைலமோத³கதோஷணாய நம​: – 2720


&nbsp

download
 
Post a Comment