Pages

Thursday, March 27, 2014

ஶிவம் 2921_2960दीर्गदर्शिने नमःதீ³ர்க³ த³ர்ஶினே நம​:
दुर्वाससेது³ர்வாஸஸே
दुरावासायது³ராவாஸாய
दुरासदायது³ராஸதா³ய
दुर्गमायது³ர்க³மாய
दुर्गायது³ர்கா³ய
दुर्लभायது³ர் லபா⁴ய
दुर्ज्ञेयायது³ர்ஜ்ஞேயாய
दुराधारायது³ரா தா⁴ராய
दुर्भयायது³ர் ப⁴யாய
दुर्धर्षायது³ர் த⁴ர்ஷாய
दुर्जयायது³ர் ஜயாய
दुरतिक्रमायது³ரதி க்ரமாய
दुर्लङ्घ्यायது³ர்லங்க்⁴யாய
दुर्दमायது³ர்த³மாய
दुर्दान्तायது³ர்தா³ந்தாய
दुराराध्यायது³ராராத்⁴யாய
दुरत्ययायது³ரத்யயாய
दुर्धरायது³ர் த⁴ராய
दुराधर्षाय नमः – २९४०து³ரா த⁴ர்ஷாய நம​: – 2940
दुरारोहाय नमःது³ராரோஹாய நம​:
दुरुत्तरायது³ருத்தராய
दुरितापहारकायது³ரிதாபஹாரகாய
दुरितमत्तमतङ्गजपञ्चाननायது³ரிதமத்த மதங்க³ஜபஞ்சானனாய
दुर्गेशायது³ர்கே³ஶாய
दुर्गभवसागरतारणायது³ர்க³ ப⁴வ ஸாக³ர தாரணாய
दुर्गवरदायकायது³ர்க³வரதா³யகாய
दुरितघ्नेது³ரிதக்⁴னே
दुर्मतिनाशनायது³ர்மதி நாஶனாய
दुरितापहायது³ரிதாபஹாய
दुर्वारभुजविक्रमायது³ர்வார பு⁴ஜ விக்ரமாய
दुरार्तिघ्नेது³ரார்திக்⁴னே
दुर्वारविक्रमायது³ர்வார விக்ரமாய
दुराचारप्रशमनायது³ராசார ப்ரஶமனாய
दूरश्रवसेதூ³ரஶ்ரவஸே
दूरेवधायதூ³ரேவதா⁴ய
दुर्वासमुनिपूजितायது³ர்வாஸ முனி பூஜிதாய
दूर्वायुग्मसमाराध्यायதூ³ர்வாயுக்³ம ஸமாராத்⁴யாய
द्रवतेத்³ரவதே
द्रविणाय नमः – २९६०த்³ரவிணாய நம​: – 2960

 
Post a Comment