Pages

Wednesday, March 12, 2014

ஶிவம் 2481_2520
तटस्थायதடஸ்தா²ய
तटिल्लतासमरुचयेதடில்லதாஸமருசயே
ताण्डवप्रियायதாண்ட³வப்ரியாய
तण्डुवाहनायதண்டு³வாஹனாய
तण्डुदुर्गानाथायதண்டு³து³ர்கா³ நாதா²ய
तृणावर्तायத்ருʼணாவர்தாய
तृणीकृत महाग्राहायத்ருʼணீக்ருʼத மஹாக்³ராஹாய
तत्पुरुषायதத்புருஷாய
तत्पुरुषात्मक पूर्ववदनायதத்புருஷாத்மக பூர்வவத³னாய
तत्पुरुषात्मक ललाटादिकायதத்புருஷாத்மக லலாடாதி³காய
तत्पुरुषात्मनेதத்புருஷாத்மனே
तत्पदलक्ष्यार्थायதத்பத³லக்ஷ்யார்தா²ய
तत्पदोपलक्ष्यार्थायதத்பதோ³பலக்ஷ்யார்தா²ய
तत्पदोपहितार्थायதத்பதோ³பஹிதார்தா²ய
तत्वायதத்வாய
तत्वविदेதத்வவிதே³
तत्वलिङ्गायதத்வலிங்கா³ய
तत्वातीतायதத்வாதீதாய
तत्वानां मृत्यवे नमः – २५००தத்வானாம்ʼ ம்ருʼத்யவே நம​: – 2500
तत्वातत्वविवेकात्मने नमःதத்வாதத்வ விவேகாத்மனே நம​:
तत्वरूपायதத்வரூபாய
तत्वमूर्तयेதத்வமூர்தயே
तत्वाध्वास्थ्यादिकायதத்வாத்⁴வாஸ்த்²யாதி³காய
तत्रैव ब्रह्ममयायதத்ரைவ ப்³ரஹ்மமயாய
तृतीयायத்ருʼதீயாய
त्रेताग्निमयरूपायத்ரேதாக்³னிமயரூபாய
तन्तुवर्धनायதந்துவர்த⁴னாய
तन्त्रमार्गरतायதந்த்ரமார்க³ரதாய
तन्त्रायதந்த்ராய
तन्त्ररूपायதந்த்ரரூபாய
तन्त्रिणेதந்த்ரிணே
तन्त्रतन्त्रिणेதந்த்ரதந்த்ரிணே
तन्त्रज्ञायதந்த்ரஜ்ஞாய
तन्त्रसिद्धायதந்த்ரஸித்³தா⁴ய
तन्त्ररतायதந்த்ரரதாய
तन्त्रमन्त्रफलप्रदायதந்த்ரமந்த்ரப²லப்ரதா³ய
तन्त्रयन्त्रात्मकायதந்த்ரயந்த்ராத்மகாய
तन्त्रलयविधानज्ञायதந்த்ரலயவிதா⁴னஜ்ஞாய
तन्त्रमार्गप्रदर्शकाय नमः – २५२०தந்த்ர மார்க³ ப்ரத³ர்ஶகாய நம​: – 2520download 
Post a Comment