Pages

Tuesday, March 25, 2014

ஶிவம் 2841_2880देदीप्यमानायதே³தீ³ப்யமானாய
दैत्यघ्नेதை³த்யக்⁴னே
दैत्यदानवरक्षसां पतयेதை³த்ய தா³னவ ரக்ஷஸாம்ʼ பதயே
दैत्यानामन्तकेशायதை³த்யானாமந்தகேஶாய
दैत्याक्रन्दकरायதை³த்யாக்ரந்த³கராய
दैत्यानामन्तकायதை³த்யானாமந்தகாய
दैत्यदर्पानिषूदनायதை³த்யத³ர்பானிஷூத³னாய
द्वोतायத்³வோதாய
द्वन्द्वातीतायத்³வந்த்³வாதீதாய
द्वादशास्त्रासनायத்³வாத³ஶாஸ்த்ராஸனாய
द्वादशात्मस्वरूपिणेத்³வாத³ஶாத்ம ஸ்வரூபிணே
दुन्दुभायது³ந்து³பா⁴ய
दुन्दुभ्यायது³ந்து³ப்⁴யாய
दुन्दुभयेது³ந்து³ப⁴யே
दुन्दुभेर्मर्दनायது³ந்து³பே⁴ர்மர்த³னாய
दनुजारयेத³னுஜாரயே
दानवारयेதா³னவாரயே
दानवनाशनायதா³னவ நாஶனாய
दानरूपायதா³னரூபாய
दानसन्तानतोषिताय नमः – २८६०தா³ன ஸந்தானதோஷிதாய நம​: – 2860
दानवान्तकाय नमःதா³னவாந்தகாய நம​:
दानाध्यक्षायதா³னாத்⁴யக்ஷாய
दिननाथायதி³ன நாதா²ய
दिनकरकोटिप्रभाकर लिङ्गायதி³னகர கோடி ப்ரபா⁴கர லிங்கா³ய
दीनायதீ³னாய
दीननाथायதீ³ன நாதா²ய
दीनार्तिहृतेதீ³னார்திஹ்ருʼதே
दीनवल्लभायதீ³னவல்லபா⁴ய
दीनसाधकायதீ³னஸாத⁴காய
दीनोरुदायकायதீ³னோருதா³யகாய
दीनदैन्यविमोचकायதீ³ன தை³ன்ய விமோசகாய
दैन्यहन्त्रेதை³ன்யஹந்த்ரே
दर्पघ्नेத³ர்பக்⁴னே
दर्पितायத³ர்பிதாய
द्वीपानां प्रभवेத்³வீபானாம்ʼ ப்ரப⁴வே
दीप्तायதீ³ப்தாய
दीप्तयेதீ³ப்தயே
दीप्तिमतेதீ³ப்திமதே
दीप्तमूर्तयेதீ³ப்தமூர்தயே
दीप्तागमोरवे नमः – २८८०தீ³ப்தாக³மோரவே நம​: – 2880

 
Post a Comment