Pages

Wednesday, March 5, 2014

ஶிவம் 2241_2280
जितक्रोधाय नमःஜிதக்ரோதா⁴ய நம​:
जितनित्यशत्रुगणायஜிதநித்யஶத்ருக³ணாய
जितारादयेஜிதாராத³யே
जेत्रेஜேத்ரே
जैत्रायஜைத்ராய
ज्योति:स्वरूपायஜ்யோதி:ஸ்வரூபாய
ज्योतिष्मतेஜ்யோதிஷ்மதே
ज्योतिर्मयायஜ்யோதிர்மயாய
ज्योतिषामयनायஜ்யோதிஷாமயனாய
ज्योतिर्लिङ्गायஜ்யோதிர்லிங்கா³ய
ज्योतिषेஜ்யோதிஷே
ज्योतिषामुत्तमायஜ்யோதிஷாமுத்தமாய
ज्योतीरूपदायஜ்யோதீரூபதா³ய
ज्योतिषाम् पतयेஜ்யோதிஷாம் பதயே
ज्योतिःशास्त्रविचारधृतेஜ்யோதி​:ஶாஸ்த்ரவிசாரத்⁴ருʼதே
ज्योत्स्नामयायஜ்யோத்ஸ்னாமயாய
ज्योत्स्नाजाल प्रवर्तकायஜ்யோத்ஸ்னாஜால ப்ரவர்தகாய
ज्योतिर्मयानन्दघनाय ஜ்யோதிர்மயானந்த³க⁴னாய
जं दक्षिण कर्ण कुण्डलायஜம்ʼ த³க்ஷிண கர்ண குண்ட³லாய
जनकाय नमः – २२६०ஜனகாய நம​: – 2260
जन्याय नमःஜன்யாய நம​:
जननायஜனனாய
जन्मादयेஜன்மாத³யே
जन्माधिपायஜன்மாதி⁴பாய
जन्ममृत्युजरातिगायஜன்மம்ருʼத்யுஜராதிகா³ய
जनाधिपायஜனாதி⁴பாய
जनायஜனாய
जनतपोरूपायஜனதபோரூபாய
जन्मनो गतिं दिशतेஜன்மனோ க³திம்ʼ தி³ஶதே
जनानविनाशविहीनविग्रहायஜனனவினாஶவிஹீனவிக்³ரஹாய
जन्महरायஜன்மஹராய
जन्मादिकारणहेतवेஜன்மாதி³காரணஹேதவே
जन्मशादिवर्जितायஜன்மஶாதி³வர்ஜிதாய
जन्माद्यायஜன்மாத்³யாய
जनितानन्तलोकायஜனிதானந்தலோகாய
जन्मभूमयेஜன்மபூ⁴மயே
जन्मिनेஜன்மினே
जनितानन्दरूपिणेஜனிதானந்த³ரூபிணே
जन्मकृतोदरायஜன்மக்ருʼதோத³ராய
जन्मवते नमः – २२८०ஜன்மவதே நம​: – 2280


 
Post a Comment