Pages

Tuesday, March 18, 2014

ஶிவம் 2641_2680तरुणार्क समद्युतये नमःதருணார்க ஸமத்³யுதயே நம​:
तरणयेதரணயே
तरणिमध्यस्थायதரணிமத்⁴யஸ்தா²ய
तरणिनयनायதரணினயனாய
तरङ्गिणीवतंसायதரங்கி³ணீவதம்ʼஸாய
तारकायதாரகாய
तरुणेन्दुशिखायதருணேந்து³ஶிகா²ய
तरुणेन्दुशेखरायதருணேந்து³ஶேக²ராய
तरुणादित्यसंकाशायதருணாதி³த்யஸங்காஶாய
तारकारिजनकायதாரகாரிஜனகாய
तारलोचनायதாரலோசனாய
तारकासुरविध्वंसिनेதாரகாஸுரவித்⁴வம்ʼஸினே
तारकान्तायதாரகாந்தாய
तारनायकभूषणायதாரனாயகபூ⁴ஷணாய
तारायதாராய
ताराधिनाथायதாராதி⁴ நாதா²ய
तारणायதாரணாய
तारदन्त मध्यकायதாரத³ந்த மத்⁴யகாய
तारतंय ज्ञायதாரதம்ʼய ஜ்ஞாய
तारानाथाय नमः – २६६०தாரா நாதா²ய நம​: – 2660
तारदराय नमःதாரத³ராய நம​:
ताराधिपनिभाननायதாராதி⁴பனி பா⁴னனாய
तारानाथ समद्युतयेதாராநாத² ஸமத்³யுதயே
तारानाथकलामौलयेதாரா நாத² கலாமௌலயே
तारापतिनिषेवितायதாராபதினிஷேவிதாய
तार्क्ष्यायதார்க்ஷ்யாய
तार्क्ष्यविनुतायதார்க்ஷ்யவினுதாய
तीर्थायதீர்தா²ய
तीर्थ्यायதீர்த்யா²ய
तीर्थिनेதீர்தி²னே
तीर्थभूमिरतायதீர்த²பூ⁴மிரதாய
तीर्थश्राद्धफलप्रदायதீர்த²ஶ்ராத்³த⁴ப²லப்ரதா³ய
तीर्थदानपरायणायதீர்த²தா³னபராயணாய
तीर्थप्रीतये தீர்த²ப்ரீதயே
तीर्थरतायதீர்த²ரதாய
तीर्थदेवायதீர்த²தே³வாய
तीर्थपादायதீர்த²பாதா³ய
तीर्थतत्वायதீர்த²தத்வாய
तीर्थदेवशिवालयायதீர்த²தே³வஶிவாலயாய
तुरङ्गवाहनारूढाय नमः – २६८०துரங்க³வாஹனாரூடா⁴ய நம​: – 2680

 
Post a Comment