Pages

Monday, March 10, 2014

ஶிவம் 2401_2440
टाकृतीष्टदाय नमःடாக்ருʼதீஷ்டதா³ய நம​:
टन्वामकर्णतटस्थायடன்வாமகர்ணதடஸ்தா²ய
टिट्टिभायடிட்டிபா⁴ய
टिट्टिभाननायடிட்டிபா⁴னனாய
टिट्टिभानन्तसहितायடிட்டிபா⁴னந்தஸஹிதாய
टीकाटिप्पणकारकाय नमः – २४०६டீகாடிப்பணகாரகாய நம​: – 2406
ठकारस्य चन्द्रो देवता | विघ्नमृत्युविनाशने विनियोगःட²காரஸ்ய சந்த்³ரோ தே³வதா | விக்⁴னம்ருʼத்யுவினாஶனே வினியோக³​:
ठकुराय नमःட²குராய நம​:
ठाकुरायடா²குராய
ठङ्ग्रैवेयकायட²ங்க்³ரைவேயகாய
ठठबीजपरायणायட²ட²பீ³ஜபராயணாய
ठस्थायட²ஸ்தா²ய
ठमूर्तये नमः – २५१२ட²மூர்தயே நம​: – 2512
डकारस्य गरुडो देवता | विषनाशणे विनियोगः |ட³காரஸ்ய க³ருடோ³ தே³வதா | விஷனாஶணே வினியோக³​: |
डङ्उरोभूषणायட³ங்உரோபூ⁴ஷணாய
डकारायட³காராய
डकारात्मनेட³காராத்மனே
डाङ्करायடா³ங்கராய
डाकिन्यां भीमशङ्करायடா³கின்யாம்ʼ பீ⁴மஶங்கராய
डिण्डिवादनतत्परायடி³ண்டி³வாத³னதத்பராய
डामरीशक्तिरञ्जितायடா³மரீஶக்திரஞ்ஜிதாய
डामराय नमः – २४२०டா³மராய நம​: – 2420
डामरीशाय नमःடா³மரீஶாய நம​:
डमरुवादनतत्पराय नमः – २४२२ட³மருவாத³னதத்பராய நம​: – 2422
ढकारस ऐरावतो देवता | शङ्खपद्मनिधिदाने विनियोगः |ட⁴காரஸ ஐராவதோ தே³வதா | ஶங்க²பத்³ம நிதி⁴தா³னே வினியோக³​: |
ढाङ्कृतये नमःடா⁴ங்க்ருʼதயே நம​:
ढक्कावादनतत्परायட⁴க்காவாத³னதத்பராய
ढाम्ढीम्ढूम्ढैम्ढौम्शब्दतत्परायடா⁴ம்டீ⁴ம்டூ⁴ம்டை⁴ம்டௌ⁴ம்ஶப்³த³ தத்பராய
ढण्कपूजितायட⁴ண்கபூஜிதாய
ढक्कानादप्रियायட⁴க்கானாத³ப்ரியாய
ढम्ட⁴ம்
ढाम्டா⁴ம்
ढाम्पतयेடா⁴ம்பதயே
ढैम्டை⁴ம்
ढकारकायட⁴காரகாய
ढूम्டூ⁴ம்
ढाम्शब्दतत्परायடா⁴ம்ஶப்³த³தத்பராய
ढण्कसेवितायட⁴ண்கஸேவிதாய
ढक्कालङ्क्रुतहस्ताय नमः | -२४३६ட⁴க்காலங்க்ருதஹஸ்தாய நம​: | -2436
णकारस्य कामधेनुर्देवता | सर्वार्थसिद्धौ विनियोगः |ணகாரஸ்ய காமதே⁴னுர்தே³வதா | ஸர்வார்த²ஸித்³தௌ⁴ வினியோக³​: |
णमूर्तयेணமூர்தயே
णकाराय नमः – २४३८ணகாராய நம​: – 2438
तकारस्य धनदो देवता | धनधानादिलाभे विनियोगः |தகாரஸ்ய த⁴னதோ³ தே³வதா | த⁴னதா⁴னாதி³லாபே⁴ வினியோக³​: |
तकार रूपाय नमःதகார ரூபாய நம​:
त्रिककुदे नमः | २४४०த்ரிககுதே³ நம​: | 2440

 
Post a Comment