Pages

Friday, April 11, 2014

ஶிவம் 3361_3400
नीतिवित्प्रियाय नमःநீதிவித்ப்ரியாய நம​:
नुतिप्रियायநுதிப்ரியாய
नृत्यतेந்ருʼத்யதே
नृत्यशीलायந்ருʼத்யஶீலாய
नृत्यप्रियायந்ருʼத்யப்ரியாய
नृत्तस्थितायந்ருʼத்தஸ்தி²தாய
नित्यनृत्यायநித்யந்ருʼத்யாய
नेत्रेநேத்ரே
नेत्रसहस्रयुक्तायநேத்ரஸஹஸ்ரயுக்தாய
नदतेநத³தே
नदीप्रियायநதீ³ப்ரியாய
नदीधरायநதீ³த⁴ராய
नदीपुलिनसंस्थितायநதீ³புலினஸம்ʼஸ்தி²தாய
नदीरूपायநதீ³ரூபாய
नदीभर्त्रेநதீ³ப⁴ர்த்ரே
नदीनां प्रभवेநதீ³னாம்ʼ ப்ரப⁴வே
नदानां प्रभवेநதா³னாம்ʼ ப்ரப⁴வே
नादायநாதா³ய
नादानुभवरूपायநாதா³னுப⁴வரூபாய
नादमध्ये स्थिताय नमः – ३३८०நாத³மத்⁴யே ஸ்தி²தாய நம​: – 3380
नादाक्षरवदनायநாதா³க்ஷரவத³னாய
नादरूपायநாத³ரூபாய
नादबिन्दुकलातीतायநாத³பி³ந்து³கலாதீதாய
नादमनोहरायநாத³மனோஹராய
नादबिन्दुकलात्मकायநாத³பி³ந்து³கலாத்மகாய
नादमार्गप्रबुद्धायநாத³மார்க³ப்ரபு³த்³தா⁴ய
नादाकारायநாதா³காராய
नादान्तायநாதா³ந்தாய
नादात्मनेநாதா³த்மனே
नन्दिनेநந்தி³னே
नन्द्यावर्तसुमार्चितायநந்த்³யாவர்தஸுமார்சிதாய
नन्द्यायநந்த்³யாய
नन्दिवाहनायநந்தி³வாஹனாய
नन्दिभृङ्गिमुखानेकसंस्तुतायநந்தி³ ப்⁴ருʼங்கி³ முகா²னேக ஸம்ʼஸ்துதாய
नन्दनायநந்த³னாய
नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वरायநந்தீ³ஶ்வர ப்ரமத²நாத² மஹேஶ்வராய
नन्दिवर्धनायநந்தி³வர்த⁴னாய
नन्दयेநந்த³யே
नन्दिविद्यास्वरूपायநந்தி³வித்³யாஸ்வரூபாய
नन्दिकराय नमः – ३४००நந்தி³கராய நம​: – 3400


 Download
 
Post a Comment