Pages

Monday, April 7, 2014

ஶிவம் 3201_3240धर्मसाधारणाय नमःத⁴ர்மஸாதா⁴ரணாய நம​:
धर्माद्यष्टपरायणायத⁴ர்மாத்³யஷ்டபராயணாய
धर्माध्यक्षायத⁴ர்மாத்⁴யக்ஷாய
धर्माधिगम्यायத⁴ர்மாதி⁴க³ம்யாய
धर्मार्थकाममोक्षाणां बीजरूपायத⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷாணாம்ʼ பீ³ஜரூபாய
धर्मवक्त्रेத⁴ர்மவக்த்ரே
धर्मवतेத⁴ர்மவதே
धर्मनिपुणायத⁴ர்ம நிபுணாய
धर्मप्रवर्तकायத⁴ர்மப்ரவர்தகாய
धर्माधर्मप्रवर्तकायத⁴ர்மாத⁴ர்மப்ரவர்தகாய
धर्मकर्मणेத⁴ர்மகர்மணே
धर्मधेनवेத⁴ர்மதே⁴னவே
धर्मवर्धनायத⁴ர்மவர்த⁴னாய
धर्मात्मनेத⁴ர்மாத்மனே
धर्मदायिनेத⁴ர்மதா³யினே
धर्मनायकायத⁴ர்ம நாயகாய
धर्मनिश्चयायத⁴ர்மநிஶ்சயாய
धर्मौधनप्रदायத⁴ர்மௌத⁴னப்ரதா³ய
धरणीधारकायத⁴ரணீதா⁴ரகாய
धराय नमः – ३२२०த⁴ராய நம​: – 3220
धर्षमात्मने नमःத⁴ர்ஷமாத்மனே நம​:
धरोत्तमायத⁴ரோத்தமாய
धराधात्रेத⁴ராதா⁴த்ரே
धरणीधरायத⁴ரணீத⁴ராய
धराधीशायத⁴ராதீ⁴ஶாய
धार्मिकायதா⁴ர்மிகாய
धारणायதா⁴ரணாய
धारणाभिरतायதா⁴ரணாபி⁴ ரதாய
धारणाभ्यासिनां पुरः स्थितायதா⁴ரணாப்⁴யாஸினாம்ʼ புர​: ஸ்தி²தாய
धीरायதீ⁴ராய
धीरविमोचकायதீ⁴ரவிமோசகாய
धीधारकायதீ⁴தா⁴ரகாய
धुर्यायது⁴ர்யாய
धुरीणायது⁴ரீணாய
धुरन्धरायது⁴ரந்த⁴ராய
धूर्जटयेதூ⁴ர்ஜடயே
धूर्वहायதூ⁴ர்வஹாய
धौर्याग्रधुर्यायதௌ⁴ர்யாக்³ர து⁴ர்யாய
धैर्यदायதை⁴ர்யதா³ய
धैर्यवर्धकाय नमः – ३२४०தை⁴ர்யவர்த⁴காய நம​: – 3240

 
Post a Comment