Pages

Thursday, April 17, 2014

ஶிவம் 3521_3560

निरान्तकाय नमःநிராந்தகாய நம​:
निरलम्बायநிரலம்பா³ய
निरीशायநிரீஶாய
निरवद्यायநிரவத்³யாய
निरीहायநிரீஹாய
निर्वाणायநிர்வாணாய
निर्गुणायநிர்கு³ணாய
निर्मायायநிர்மாயாய
निरालयायநிராலயாய
निरालोकायநிராலோகாய
निरवग्रयायநிரவக்³ரயாய
निर्जीवजीवनायநிர்ஜீவஜீவனாய
निरजायநிரஜாய
नीरजायநீரஜாய
निर्विकल्पार्थरूपिणेநிர்விகல்பார்த²ரூபிணே
निर्गुणतत्वरूपायநிர்கு³ண தத்வ ரூபாய
निरङ्गायநிரங்கா³ய
निरन्तरपरमानन्दपदायநிரந்தர பரமானந்த³பதா³ய
निराभासायநிராபா⁴ஸாய
निर्मलज्ञानविग्रहाय नमः – ३५४०நிர்மல ஜ்ஞான விக்³ரஹாய நம​: – 3540
निर्विकाराय नमःநிர்விகாராய நம​:
निरुपद्रवायநிருபத்³ரவாய
निरवधिककरुणायநிரவதி⁴க கருணாய
निर्द्वद्वायநிர்த்³வத்³வாய
निर्लिप्तायநிர்லிப்தாய
निरवधिविभवायநிரவதி⁴ விப⁴வாய
निरुपाधिकायநிருபாதி⁴காய
निराकारायநிராகாராய
निर्दयायநிர்த³யாய
निर्भीजायநிர்பீ⁴ஜாய
निराशिषेநிராஶிஷே
निरुत्पत्तयेநிருத்பத்தயே
निरावरणधर्मज्ञायநிராவரண த⁴ர்மஜ்ஞாய
निर्व्याजायநிர்வ்யாஜாய
निर्व्यग्रायநிர்வ்யக்³ராய
निरवद्यपदोपायायநிரவத்³யபதோ³பாயாய
निर्गुणस्थायநிர்கு³ணஸ்தா²ய
निर्मलप्रभायநிர்மலப்ரபா⁴ய
निर्मलभासितशोभितलिङ्गायநிர்மல பா⁴ஸித ஶோபி⁴த லிங்கா³ய
निरङ्कुशाय नमः – ३५६०நிரங்குஶாய நம​: – 3560

 
Post a Comment