Pages

Tuesday, April 29, 2014

ஶிவம் 3841_3880प्रत्याहाराय नमःப்ரத்யாஹாராய நம​:
प्रत्याहाररतायப்ரத்யாஹார ரதாய
प्रत्याहाररतानां प्रतिस्थानस्थितायப்ரத்யாஹார ரதானாம்ʼ ப்ரதிஸ்தா²ன ஸ்தி²தாய
प्रतिदधानेभ्यःப்ரதித³தா⁴னேப்⁴ய​:
प्रतिश्रवायப்ரதிஶ்ரவாய
प्रतरणायப்ரதரணாய
प्रत्युदीर्णायப்ரத்யுதீ³ர்ணாய
प्रत्यगात्मतेப்ரத்யகா³த்மதே
पातालवासिनेபாதாலவாஸினே
पातालनरकेशायபாதால நரகேஶாய
पातञ्जलानां शाब्दायபாதஞ்ஜலானாம்ʼ ஶாப்³தா³ய
पात्रायபாத்ராய
पातित्यसंहर्त्रेபாதித்ய ஸம்ʼஹர்த்ரே
पित्रेபித்ரே
पितॄणां पित्रेபித்ரூʼணாம்ʼ பித்ரே
पितामहायபிதாமஹாய
पित्रुमात्रेபித்ருமாத்ரே
पितामहशिरश्च्छेद प्रवीणकरपल्लवायபிதாமஹ ஶிரஶ்ச்சே²த³ ப்ரவீணகர பல்லவாய
पितॄणां पतयेபித்ரூʼணாம்ʼ பதயே
पीताय नमः – ३८६०பீதாய நம​: – 3860
पीतवर्णाय नमःபீதவர்ணாய நம​:
पीतवदनायபீதவத³னாய
पीतशुक्लायபீதஶுக்லாய
पीतच्छत्रायபீதச்ச²த்ராய
पीतवाससेபீதவாஸஸே
पीताम्बरधरायபீதாம்ப³ர த⁴ராய
पीताम्बरविभूषणायபீதாம்ப³ர விபூ⁴ஷணாய
पीततरुणपूर्ववदनायபீததருண பூர்வவத³னாய
प्रीतायப்ரீதாய
प्रीतवदनायப்ரீதவத³னாய
प्रीतिमतेப்ரீதிமதே
प्रीतिवर्धनायப்ரீதிவர்த⁴னாய
पुत्रपूजितायபுத்ரபூஜிதாய
पुत्रदायபுத்ரதா³ய
पुत्रिणेபுத்ரிணே
पूतात्मनेபூதாத்மனே
पूतानां प्रभवेபூதானாம்ʼ ப்ரப⁴வே
प्रेतचारीमहाशक्तयेப்ரேதசாரீ மஹா ஶக்தயே
प्रेतमनसेப்ரேதமனஸே
प्रेतासनाय नमः ३८८०ப்ரேதாஸனாய நம​: 3880

 
Post a Comment