Pages

Tuesday, April 15, 2014

ஶிவம் 3441_3480नभोयोनये नमःநபோ⁴யோனயே நம​:
नाभयेநாப⁴யே
नाभि मण्डलसंस्थाय நாபி⁴ மண்ட³ல ஸம்ʼஸ்தா²ய
नमःशिवायमन्त्राधिदैवतायநம​:ஶிவாய மந்த்ராதி⁴ தை³வதாய
नमस्कारप्रियायநமஸ்காரப்ரியாய
नम्रायநம்ராய
नमन्निलिंपनायकायநமன்னிலிம்பனாயகாய
नमिताचलनायकायநமிதாசலனாயகாய
नामरूपविवर्जितायநாமரூபவிவர்ஜிதாய
नामसंकीर्तनप्रियायநாமஸங்கீர்தனப்ரியாய
नामरहितायநாமரஹிதாய
नामरूपकृयात्मनेநாமரூப க்ருʼயாத்மனே
नामप्रियायநாம ப்ரியாய
नामपरायणप्रीतायநாமபராயண ப்ரீதாய
निमित्तायநிமித்தாய
निमित्तस्थायநிமித்தஸ்தா²ய
निमिषायநிமிஷாய
निमेषप्रभवेநிமேஷ ப்ரப⁴வே
नैमिशारण्यनिलयायநைமிஶாரண்ய நிலயாய
नैमित्तिकार्चनप्रीताय नमः -३४६०நைமித்திகார்சன ப்ரீதாய நம​: -3460
नयाय नमःநயாய நம​:
नयज्ञायநயஜ்ஞாய
नयनोद्भूतदहनालीढमन्मथायநயனோத்³பூ⁴த த³ஹனாலீட⁴ மன்மதா²ய
नयनाग्निप्लुष्टमारशलभायநயனாக்³னி ப்லுஷ்டமார ஶலபா⁴ய
नायकायநாயகாய
न्यायायந்யாயாய
न्यायनिर्वाहकायந்யாய நிர்வாஹகாய
न्यायनिर्वहणायந்யாய நிர்வஹணாய
न्यायगम्यायந்யாயக³ம்யாய
नियतायநியதாய
नियतात्मनेநியதாத்மனே
नियमायநியமாய
नियमाश्रयायநியமாஶ்ரயாய
नियतकल्याणायநியதகல்யாணாய
नियमाध्यक्षायநியமாத்⁴யக்ஷாய
नियन्त्रेநியந்த்ரே
नियमितेन्द्रियवर्धनायநியமிதேந்த்³ரிய வர்த⁴னாய
नरनारीशरीरायநரநாரீஶரீராய
नरसिंहमहाकोपशमनायநரஸிம்ʼஹ மஹாகோப ஶமனாய
नरनारायणाय नमः – ३४८०நரநாராயணாய நம​: – 3480

 
Post a Comment