Pages

Wednesday, April 2, 2014

ஶிவம் 3081_3120
दुष्टानां पतये नमःது³ஷ்டானாம்ʼ பதயே நம​:
दुष्प्रकंपायது³ஷ்ப்ரகம்பாய
दुष्टमृत्यवेது³ஷ்டம்ருʼத்யவே
दुष्टावग्रहवारकायது³ஷ்டாவக்³ரஹவாரகாய
दुष्टभूतनिभूदनायது³ஷ்ட பூ⁴தனி பூ⁴த³னாய
दुष्टभयदायது³ஷ்ட ப⁴யதா³ய
दुष्टदूरायது³ஷ்ட தூ³ராய
दुष्टहन्त्रेது³ஷ்ட ஹந்த்ரே
दुष्टिघ्नायது³ஷ்டிக்⁴னாய
दृष्टयेத்³ருʼஷ்டயே
दृष्टिनिलयायத்³ருʼஷ்டி நிலயாய
दोषाकरकलामौलयेதோ³ஷாகரகலாமௌலயே
दुःस्वप्ननिवारकायது³​:ஸ்வப்னனிவாரகாய
दुःस्वप्ननाशनायது³​:ஸ்வப்ன நாஶனாய
दुस्सहायது³ஸ்ஸஹாய
दुस्सहहर्षणायது³ஸ்ஸஹஹர்ஷணாய
द्रुहिणायத்³ருஹிணாய
द्रुहिणाम्भोजजनयनदुर्लभायத்³ருஹிணாம் போ⁴ஜ ஜனயன து³ர்லபா⁴ய
देहायதே³ஹாய
देहधावल्यशुद्धसत्वात्मकत्वप्रकटनाय नमः – ३१००தே³ஹதா⁴வல்ய ஶுத்³த⁴ ஸத்வாத்மகத்வ ப்ரகடனாய நம​: – 3100
दलितारिनिकराय नमःத³லிதாரினி கராய நம​:
दलदंबुजनेत्रायத³லத³ம்பு³ஜ நேத்ராய
दलदिन्द्रनीलग्रीवायத³லதி³ந்த்³ர நீலக்³ரீவாய
दलदञ्जनभासायத³லத³ஞ்ஜன பா⁴ஸாய
दलघातिनेத³லகா⁴தினே
दक्षायத³க்ஷாய
दक्षसुयज्ञविनाशलिङ्गायத³க்ஷஸுயஜ்ஞ வினாஶ லிங்கா³ய
दक्षकन्यापतयेத³க்ஷ கன்யா பதயே
दक्षवरप्रदायத³க்ஷ வரப்ரதா³ய
दक्षमखध्वंसिनेத³க்ஷமக² த்⁴வம்ʼஸினே
दक्षाध्वरहरायத³க்ஷாத்⁴வரஹராய
दक्षनाशकरायத³க்ஷ நாஶகராய
दक्षयज्ञायத³க்ஷயஜ்ஞாய
दक्षाध्वरनाशकायத³க்ஷாத்⁴வர நாஶகாய
दक्षयज्ञान्तकायத³க்ஷயஜ்ஞாந்தகாய
दक्षयागापहारिणेத³க்ஷ யாகா³பஹாரிணே
दक्षयज्ञहरायத³க்ஷ யஜ்ஞ ஹராய
दक्षमखान्तकायத³க்ஷ மகா²ந்தகாய
दक्षारयेத³க்ஷாரயே
दक्षाध्वरान्तकाय नमः – ३१२०த³க்ஷாத்⁴வராந்தகாய நம​: – 3120
 Download
 
Post a Comment